'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna Gmina Chojna przez CHOJNA

  GMINA CHOJNA
  Ul. Jagiellońska 4 Chojna, dnia 2017-03-08
  74-500 CHOJNA

  Państwo
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  dotyczącej liczby wniosków pisemnych, na które Gmina Chojna udzieliła
  odpowiedzi w latach 2014-2016 przedstawiamy poniżej zestawienie
  ilościowe.
  Natomiast w załączeniu przesyłamy ewidencję wniosków za lata 2014-2016.

  Ilość wniosków jaka wpłynęła do nas o udzielenie informacji publicznej:

  2014 r. - 54

  2015 r. – 63

  2016 r. - 43

  Sporządził

  Jan Będzak

  NACZELNIK
  WYDZIAŁU GOSPODARKI
  KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

  Załączniki