'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja przez OBRZYCKO

  Gmina Obrzycko

  22 luty 2017 r.

  Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy rejestrów żądania informacji
  publicznej. Wobec tego na podstawie art.3 ust.1 pkt 1 udip wskazać należy,
  iż w sytuacji gdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej
  nie posiada żądanej informacji publicznej, a jej udzielenie wymaga
  wytworzenia nowej jakościowo i rodzajowo informacji, która została
  przygotowana jedynie ze względu na złożony wniosek, Wnioskodawca zobowiązany
  jest wskazać szczególnie istotny interes.

  Wobec powyższego proszę o przedstawienie w terminie 14 dni od otrzymania
  niniejszego e-maila argumentów, dlaczego w Państwa ocenie udostępnienie tej
  informacji właśnie Państwu jest szczególnie istotne dla interesu
  publicznego.

  Z poważaniem

  Wiesław Bobiarski

  Z-ca Wójta

  Gmina Obrzycko