'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SZAMOTUŁY

  Twoja wiadomość

  Do: umig@szamotuly.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:52

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:20.

 • inforrmacja publiczna przez SZAMOTUŁY

  Szanowni Państwo

  W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
  21 lutego br, uprzejmie informuję, że do Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
  złożono następującą ilość wniosków :

  - w 2014 roku - 37 wniosków

  w tym: - 16 przesłano
  e-mail

  - 21 pocztą
  tradycyjną

  - w 2015 roku - 48 wniosków

  w tym: - 17 przesłano
  e-mail

  - 31 pocztą
  tradycyjną

  - w 2015 roku - 52 wniosków

  w tym: - 36 przesłano
  e-mail

  - 16 pocztą
  tradycyjną

  Ewidencja wniosków o udzielenie informacji publicznej w Urzędzie Miasta i
  Gminy Szamotuły prowadzona jest tradycyjnie na poszczególnych stanowiskach.

  Stanisława Szymaniak

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły