'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez NOWE MIASTO n. WARTĄ

  W związku z pismem złożonym dnia 22 lutego br. ws. udostępnienia informacji
  publicznej informuję, że:

  1. w 2014 roku Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą otrzymał 28 wniosków
  pisemnych o informację publiczną,

  2. w 2015 roku Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą otrzymał 28 wniosków
  pisemnych o informację publiczną,

  3. w 2016 roku Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą otrzymał 28 wniosków
  pisemnych o informację publiczną,

  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2014 rok. Zał. 1.

  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2015 rok. Zał. 2.

  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2016 rok. Zał. 3.

  Z poważaniem

  Podinspektor ds. rady gminy

  Julita Ciarcińska-Wachowiak

  Załączniki