'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez BABIAK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@babiak.org.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIAK

  Urząd Gminy w Babiaku odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu: 22.02..2017 r.) podaje:

  1. w 2014 r. tut. Urząd nie otrzymał wniosków o udzielenie informacji
  publicznej,

  2. w 2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło 19 wniosków o udzielenie
  informacji publicznej ,

  3. w 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęły 33 wnioski o udzielenie informacji
  publicznej.

  4. nie prowadzi się rejestrów wniosków o udzielenie informacji
  publicznej, natomiast przygotowanie spisów z zachowaniem niezbędnych
  wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób wymaga
  większego nakładu pracy, stąd udostępnienie może nastąpić w terminie
  późniejszym.

  Krystyna Bąk

  Sekretarz Gminy