'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Auto-odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji przez Poznań

  Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu
  Miasta Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na
  adres poczty elektronicznej prezydent@um.poznan.pl i nie należy na nią
  odpowiadać.
  Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
  prezydent@um.poznan.pl jest przekazywana przez kancelarię Urzędu do
  właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych regulacji.
  Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
  jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz
  adres (zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

  Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
  prezydent@um.poznan.pl proszę zgłaszać pod numerem telefonu 61 8785 227, 61
  8785 214.

  W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
  indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
  zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę
  Urzędu Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji
  Publicznej (e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie
  kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania.

  poznan.pl

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
  CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
  Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
  Before printing think about the environment.

 • odpowiedź na wniosek przez Poznań

  <font face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"><font face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"> <span>Szanowni Państwo,<br>w załącznikach przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 21 lutego 2017 r.,<br><br>z poważaniem<br><br><font face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"><p style="MARGIN: 0px">Marcin Lijewski<br>wz. koordynatora UMP ds. informacji publicznej <br>Wydział Organizacyjny<br>Urząd Miasta Poznania<br>plac Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań<br>tel. (61) 8785 346, 878 5004<br></p><p style="MARGIN: 0px"><font face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"><span><font face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2">e-mail: ip@um.poznan.pl</font></span></font><br><font size="6"><font color="#0000a1"><font color="#0000e0" size="1">........................................................................</font><br></font></font><strong><font color="#0000a1">POZnan</font><font color="#0080ff" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif">*</font></strong><br><a href="http://www.poznan.pl/" target="_blank"><b><font color="#0080ff" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="1">www.poznan.pl</font></b></a><br><a href="http://www.fotoportal.poznan.pl/" target="_blank"><b><font color="#0080ff" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="1">www.fotoportal.poznan.pl</font></b></a><b><font color="#0080ff" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;</font></b></p></font></span></font><div></div></font>

  Załączniki