Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnie informacji publicznej przez MALANÓW

  Sz.P.

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Mirosław Mękarski

  Sekretarz Gminy

  <mailto:kierownikro@malanow.pl> sekretarz@malanow.pl

  +48 601 180 279

  Urząd Gminy w Malanowie

  +48 (63) 288-30-83 wew. 29

  <http://www.malanow.pl/> www.malanow.pl

  26c391e9114e02f11b88bf16b7a4c427

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
  może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione. Zakazane jest
  jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
  wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
  tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli
  nie są Państwo zamierzonym adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym
  fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami z wszelkich komputerów.

  Załączniki