'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez TRZEBINIA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@um.trzebinia.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBINIA

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję ,że Gmina Trzebinia zrealizuje
  Państwa wniosek. Niemniej jednak z uwagi na strukturę organizacyjną
  Urzędu Miasta
  w Trzebini oraz zakres realizowanych obecnie zadań nie mogę uwzględnić
  Państwa prośby i przekazać zestawień w ustawowym terminie 14 dni.
  Dokumentacja za lata 2014 i 2015 znajduje się archiwum zakładowym.
  Wydziały zostały zobligowane do przygotowania zanonimizowanych zestawień
  w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca. Przewidywany termin realizacji
  Państwa wniosku zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, tekst jednolity) to do */2
  miesięcy/*od daty złożenia wniosku.

  Z poważaniem, Katarzyna Kopeć-Dźwigaj --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Wed, 22 Feb 2017 10:16:41 +0100
  Nadawca: Jan Banaszak <urzad@um.trzebinia.pl>
  Adresat: BZP-K.Kopeć-Dźwigaj <katarzyna.dzwigaj@um.trzebinia.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 21 Feb 2017 19:57:02 -0000
  Nadawca: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: urzad@um.trzebinia.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_4 przez TRZEBINIA

  pliki za 2016 rok

  --
  pozdrawiam,

  Katarzyna Kopeć-Dźwigaj
  Główny Specjalista
  Biuro Zamówień Publicznych

  tel: 32 711-10-46

  Załączniki

 • Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_3 przez TRZEBINIA

  pliki za 2015 rok

  --
  pozdrawiam,

  Katarzyna Kopeć-Dźwigaj
  Główny Specjalista
  Biuro Zamówień Publicznych

  tel: 32 711-10-46

  Załączniki

 • Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_2 przez TRZEBINIA

  pliki za 2014 rok

  --
  pozdrawiam,

  Katarzyna Kopeć-Dźwigaj
  Główny Specjalista
  Biuro Zamówień Publicznych

  tel: 32 711-10-46

  Załączniki

 • Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_1 przez TRZEBINIA

  Witam, w odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Miasta w Trzebini
  przekazuje wnioskowane informacje:

  Ilość wniosków o informacje publiczna za 2014 - 91

  Ilość wniosków o informacje publiczna za 2015 - 108
  Ilość wniosków o informacje publiczna za 2016 - 132.

  W załącznikach przekazuję scany zbiorcze rejestrów wniosków, w 3 innych
  wiadomościach plik za poszczególne lata. Uprzejmie proszę o
  potwierdzenie otrzymania 4 wiadomości.

  pozdrawiam,

  Katarzyna Kopeć-Dźwigaj
  Główny Specjalista
  Biuro Zamówień Publicznych

  tel: 32 711-10-46

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Wed, 22 Feb 2017 10:16:41 +0100
  Nadawca: Jan Banaszak <urzad@um.trzebinia.pl>
  Adresat: BZP-K.Kopeć-Dźwigaj <katarzyna.dzwigaj@um.trzebinia.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 21 Feb 2017 19:57:02 -0000
  Nadawca: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: urzad@um.trzebinia.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1361@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki