Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez KOŚCIELISKO

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: oc@koscielisko.com.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 21.02.2017 21:01

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udosteonienie informacji publicznej przez KOŚCIELISKO

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 22.02.2017 r. informujemy, że:

  1. Urząd Gminy Kościelisko
  otrzymał w roku 2014 14 pisemnych wniosków o informację publiczną.

  2.
  urząd Gminy Kościelisko otrzymał w roku 2015 23 pisemnych wniosków o
  informację publiczną.

  3. Urząd Gminy Kościelisko otrzymał w roku 2016
  40 pisemnych wniosków o informację publiczną.

  W odpowiedzi na punkty
  4., 5., i 6. przesyłamy skany spisów wniosków z poszczególnych lat.

  Z
  poważaniem

  Mariusz koperski

  Sekretarz Gminy Kościelisko

  --
  Zmiana
  adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na sekretarz@gminakoscielisko.pl

  Załączniki