'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. prośby o udostepnienie informacji przez SUCHA BESKIDZKA

  Dzień dobry

  Odpowiadając na zapytanie w sprawie udostępnienia rejestru wniosków dot.
  informacji publiczna za 2015 i 2016 rok, informuję, że w Urzędzie Miejskim w
  Suchej Beskidzkiej każdy z referatów prowadzi osobno sprawy dotyczące
  udzielania informacji publicznej w zakresie swojego działania, w związku z
  powyższym zebranie informacji wymaga skompilowania danych ze wszystkich
  referatów. W związku z czym informuję , że ewidencja dot. informacji
  publicznej za 2015 i 2016 rok zostanie do Państwa przesłana do dnia 24 marca
  br.

  Tadeusz Wożniak

  Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka

 • dot. udostepnienia informacji przez SUCHA BESKIDZKA

  Dzień dobry

  Nawiązując do Państwa zapytania i pisma i meila z dnia 10 marca Informuję,
  że rejestry wniosków dot. informacji publicznej za 2015 i 2016 r. zostaną do
  Państwa przesłane do dnia 31 marca br.

  Tadeusz Woźniak

  Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka

 • Informacja publiczna przez SUCHA BESKIDZKA

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam skan ewidencji informacji publicznej za lata 2014
  ( 37 wniosków ), za 2015 ( 24 wnioski ) za 2016 ( 16 wniosków )

  Tadeusz Woźniak
  Sekretarz Gminy

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub linkami):

  scan_2017-04-05_13-29-58_4859.pdf

  Załączniki