'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: rzepiennik@rzepiennik.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2017-02-21 21:04

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedz na informację publiczną przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  21.02.2017 r. informuję, iż do tut. Urzędu złożono w 2014 roku 47
  wniosków, w 2015 roku 52 wnioski, w 2016 roku 55 wniosków. W załączeniu
  przesyłam rejestr wniosków za lata 2014, 2015, 2016 z zasłoniętymi
  danymi osób występujących jako osobo fizyczne.
  Z poważaniem
  Przemysław Bęben- Zastępca Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

  Załączniki