'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Udostępnienie informacji publicznej przez LIDZBARK WARMIŃSKI

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 07 Mar 2017 14:00:52 +0100
  Nadawca: r.kielak.gminalidzbark <r.kielak@gminalidzbark.com>
  Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński <gminalidzbark@pnet.pl>

  Urząd Gminy
  Lidzbark Warmiński

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 21
  lutego 2017 r.

  1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną, do protokołu), które otrzymał urząd w 2014 roku -
  28;

  2. Liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu), które otrzymał urząd w 2015 roku - 11;

  3. Liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu), które otrzymał urząd w 2016 roku - 18;

  W załączeniu przesyłam skan spisu spraw (wniosków) z poszczególnych
  lat.

  L-k W.07.03.2017 r.

  Sekretarz Gminy
  Ryszard Kielak