'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13 marca 2017 r.

  OR.1431.13.2017

  EPH sp. z o.o.

  ul. Krótka 6b/13

  58-420 Lubawka

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 24 lutego br., zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję, co następuje:

  odp. na pyt. 1

  Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie posiada aktualną bazę zawierającą inwentaryzację wyrobów azbestowych.

  odp. na pyt. 2

  Na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja w 2012 r.

  odp. na pyt. 3

  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest prowadzona jest na bieżąco, w związku z tym nie jest planowane przeprowadzenie kolejnej inwentaryzacji.

  odp. na pyt. 4

  Nie planujemy skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu.

  odp. na pyt. 5

  Na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od 2008 r. prowadzone są działania polegające na usuwaniu azbestu. Do chwili obecnej zostało usunięte 153,883 Mg. Pozostało do usunięcia 911,166 Mg.

  odp. na pyt. 6

  Tak, korzystaliśmy z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  Podmiot udostępniający informację:

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

  Dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:

  Katarzyna Markowska – Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim

  Dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację:

  Krzysztof Widźgowski – Sekretarz Miasta

  Data udostępnienia: zgodna z datą wysłania ww. informacji tj. 13 marca 2017 r.

  z poważaniem

  Krzysztof Widźgowski

  Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

  tel. stacjonarny : 56 4729610

  tel. stacjonarny-bezpośredni / fax : 56 4742979

  tel. komórkowy : 784299871

  e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

  ul. Rynek 1

  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  woj. warmińsko-mazurskie

  e-mail: urzad@umnowemiasto.pl

  www.umnowemiasto.pl

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13 marca 2017 r.
  OR.1431.11.2017

  Pan

  Szymon Osowski

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 21 lutego br., zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję, co następuje:

  odp. na pyt. 1

  w roku 2014 do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęły 62 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

  odp. na pyt. 2

  W roku 2015 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał 61 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  odp. na pyt. 3

  W roku 2016 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał 61 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Odp. na pyt. 4, 5 i 6

  W roku 2014, 2015 oraz 2016 do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Podmiot udostępniający informację:

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

  Dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:

  Marzenna Klimek – kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim

  Dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację:

  Krzysztof Widźgowski – Sekretarz Miasta

  Data udostępnienia: zgodna z datą wysłania ww. informacji tj. 13 marca 2017 r.

  z poważaniem

  Krzysztof Widźgowski

  Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

  tel. stacjonarny : 56 4729610

  tel. stacjonarny-bezpośredni / fax : 56 4742979

  tel. komórkowy : 784299871

  e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

  ul. Rynek 1

  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  woj. warmińsko-mazurskie

  e-mail: urzad@umnowemiasto.pl

  www.umnowemiasto.pl

 • uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  W załączeniu przesyłam uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek OR. 1431.11.2017 dokumentację pomocniczą ( roboczą) która zawiera spis wniosków o udostępnienie informacji publicznej , które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2014,2015,2016.

  Marzenna Klimek

  Urząd Miejski
  w Nowym Mieście Lubawskim
  ul. Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  tel. 56 472-96-19

  Załączniki