'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BISKUPIEC

  Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w nawiązaniu do wniosku z dnia 21 lutego 2017r. informujemy, iż ze względu na konieczność sporządzenia zestawień otrzymanych wniosków o informację publiczną wraz z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności osób wnioskujących, odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia 15 marca 2017 r.

  Z poważaniem
  Grzegorz Witkowski

 • UG Biskupiec -Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BISKUPIEC

  OP.1431.7.2017

  Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) na wniosek z dnia 21 lutego 2017r. udzielamy w załączeniu informacji publicznej do pytań zawartych we wniosku tj.

  1. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 22
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 27
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 23

  W załączeniu rejestry/spisy spraw wniosków o informację publiczną za
  2014, 2015 i 2016 rok.

  Z poważaniem

  Grzegorz Witkowski – Wydział Organizacyjno-Prawny
  telefon: (56) 47 47 974
  e-mail: gwitkowski@gminbiskupiec.pl
  ________________________________________
  Urząd Gminy Biskupiec
  Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec
  telefon (56) 47 45 057 / 058 / 059
  faks (56) 47 45 289
  e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl

  Załączniki