'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez IŁAWA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umilawa.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁAWA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 21.02.2017 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016
  r. poz. 1764), proszę o wykazanie szczególnie istotnego interesu
  publicznego dotyczącego Państwa wniosku w sprawie rejestrów wniosków o
  informację publiczną.

  Z wyrazami szacunku,

  Aleksandra Kozłowska

  /Urząd Miasta Iławy
  //Sekretariat Burmistrza//
  //ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
  //tel. 89 649 01 00/

  W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1595@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: