'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAWA

  Or.1431.9.2017

  Lubawa, 8 marca 2017 r.

  Na podstawie art. 10 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej przesyłam odpowiedź na wniosek.

  Odp.1 Urząd Miasta Lubawa otrzymał w 2014 r. 39 wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Odp.2 Urząd Miasta Lubawa otrzymał w 2015 r. 50 wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Odp. 3 Urząd Miasta Lubawa otrzymał w 2016 r. 45 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej.

  W załączeniu przesyłam spis spraw/ rejestr wniosków.

  z upoważnienia Burmistrza Miasta

  Katarzyna Żuchowska

  Sekretarz Miasta

  W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1599@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki