'

Instytucja: SUSZ

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUSZ

  Witam,
  w związku z otrzymanym wnioskiem u udzielenie informacji publicznej
  informuję, że wskazane dane przekazane zostaną do 15 marca 2017 r.

  Z poważaniem
  Małgorzata Podogrodzka

  W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1615@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUSZ

  Witam,
  w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że ilość złożonych wniosków
  o udzielenie informacji publicznej kształtowała się we wskazanych latach
  następująco:
  1) 2014 r. - 40
  2) 2015 r. - 32
  3) 2016 r. - 37
  w załączeniu przesyła skany rejestrów(spisów spraw).

  Z poważaniem
  Małgorzata Podogrodzka

  W dniu 2017-03-08 o 10:01, Małgorzata Podogrodzka pisze:

  Załączniki