'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BANIE MAZURSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: ugbaniemaz@go2.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:08

  odczytano w dniu 2017-02-22 06:59.

 • ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017roku, informuję że z zebranych danych do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynęła następująca liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej:
  1) 2014 - 18 wniosków,
  2) 2015 - 13 wniosków,
  3) 2016 - 30 wniosków
  W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2016r. Ponadto informuję, że w 2014 i2015r wnioski były rejestrowane na poszczególnych stanowiskach pracy (bez wyodrębniania samych wniosków o udostępnienie informacji publicznej).

  Z poważaniem
  Katarzyna Engelbardt

  Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
  ul. Konopnickiej 26
  19-520 Banie Mazurskie
  Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79.
  e-mail: ugbaniemaz@go2.pl

  -----Wiadomość oryginalna-----
  Od: sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  [mailto:sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
  Wysłano: 21 lutego 2017 21:09
  Do: ugbaniemaz@go2.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków
  o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
  urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie
  ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
  wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub
  arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
  formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
  ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
  udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
  sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki