'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ZALEWO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 21
  luty 2017 do "sekretarz@zalewo.pl" <sekretarz@zalewo.pl> z tematem "Wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez ZALEWO

  Znak:OR.1431.7.2017.M7 Data: 2
  marca 2017 r.

  W odpowiedzi na wniosek z 21 lutego 2017r. na podstawie art. 4 ust.
  1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  udzielam poniższych informacji:

  1. Rok 2014 – 27 wniosków,
  2. Rok 2015 – 36 wniosków,
  3. Rok 2016 – 32 wniosków,
  4. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 1,
  5. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 2,
  6. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 3.

  Z
  poważaniem

  /-/
  Monika Taciak

  Załączniki