'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez POZEZDRZE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <ug@pozezdrze.pl> o 2017-02-21 21:08

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 08:00

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POZEZDRZE

  SR.1431.13.2017 Pozezdrze, 23.02.2017 r.

  Katarzyna Batko-Tołuć
  > Szymon Osowski
  członkowie zarządu stowarzyszenia
  sprawa-1633@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r. przekazuję poniżej dane zgodnie ze wskazaniem z wniosku:
  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  W 2014 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 45 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  W 2015 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 69 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  W 2016 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 66 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
  za 2014 rok.
  Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2014 r. w postaci skanu w załączeniu.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
  za 2015 rok.
  Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2015 r. w postaci skanu w załączeniu.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
  za 2016 rok.
  Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2016 r. w postaci skanu w załączeniu.

  Wójt Gminy Pozezdrze

  /-/ Bohdan Mohyła

  Sporządziła:
  Krystyna Piotrowska
  Sekretarz Gminy Pozezdrze

  Pozezdrze,23.02.2017 r.

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  Załączniki