'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONKOWO

  Dzień dobry.

  Pismem z dnia 15.09.2018 Pani Katarzyna Batko-Tołuć wystąpiła do Urzędu
  Gminy w Jonkowie o informację publiczną dotyczącą ilości wniosków o
  informację publiczną jaką otrzymał urząd w latach 2014, 2015, 2016.
  Udostępnienie ma nastąpić w formie elektronicznej. Ze względu na
  konieczność podjęcia szeregu czynności technicznych związanych z
  udostępnieniem żądanej informacji : wyszukanie i zebranie informacji,
  skanowanie, anonimizację itp. jej udostępnienie nie może dojść do skutku
  w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W
  związku z powyższym , opierając swe działania na podstawie art. 13 ust.2
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiamy, że
  udostępnienie żądanej informacji nastąpi do dnia 09.11.2018.

  Z poważaniem,

  Sekretarz UG Jonkowo

  Mariusz Olkowski

  Sprawę prowadzi : Anita Jończyk

  W dniu 2018-09-15 o 21:06, sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
  ul. Klonowa 2
  11-042 Jonkowo
  tel. 89 670 69 11

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONKOWO

  Dzień dobry.
  W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że nie prowadzimy 
  ewidencji/spisu/rejestru/wykazu  wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w formie elektronicznej. W związku z tym zgodnie z prośbą
  przesyłam informację w postaci skanów i informuję, że w roku:
  - 2014 wpłynęło 19 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  - 2015 wpłynęło 18 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  - 2016 wpłynęło 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Anita Jończyk,

  Sekretariat UG Jonkowo

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Wed, 26 Sep 2018 10:06:19 +0200
  Nadawca: Sekretariat UG Jonkowo <sekretariat@jonkowo.pl>
  Adresat: sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry.

  Pismem z dnia 15.09.2018 Pani Katarzyna Batko-Tołuć wystąpiła do Urzędu
  Gminy w Jonkowie o informację publiczną dotyczącą ilości wniosków o
  informację publiczną jaką otrzymał urząd w latach 2014, 2015, 2016.
  Udostępnienie ma nastąpić w formie elektronicznej. Ze względu na
  konieczność podjęcia szeregu czynności technicznych związanych z
  udostępnieniem żądanej informacji : wyszukanie i zebranie informacji,
  skanowanie, anonimizację itp. jej udostępnienie nie może dojść do skutku
  w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W
  związku z powyższym , opierając swe działania na podstawie art. 13 ust.2
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiamy, że
  udostępnienie żądanej informacji nastąpi do dnia 09.11.2018.

  Z poważaniem,

  Sekretarz UG Jonkowo

  Mariusz Olkowski

  Sprawę prowadzi : Anita Jończyk

  W dniu 2018-09-15 o 21:06, sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
  ul. Klonowa 2
  11-042 Jonkowo
  tel. 89 670 69 11