'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez LEŚNICA

  Twoja wiadomość

  Do: um@lesnica.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:14

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:50.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

  OR. 1431.1.2017 Leśnica, 2017 – 03 – 07

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które w latach 2014, 2015 i 2016 wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Leśnicy poniżej prezentuję informację w tej sprawie.
  Liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
  1. w roku 2014 – 40 wniosków,
  2. w roku 2015 – 38 wniosków,
  3. w roku 2016 – 46 wniosków
  RAZEM 124 wnioski

  Ponadto informuję, iż zgromadzenie dokumentów (spisów, rejestrów) z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz wykonanie ich skanów związane jest między innymi z kosztami wyłączenia pracownika z realizacji swoich obowiązków służbowych oraz zużycia materiałów, co wiąże się z wniesieniem opłaty z Państwa strony.

  Róża Nizioł
  Urząd Miejski w Leśnicy