'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LUBACZÓW

  www.um.lubaczow.pl

  Dzień Dobry,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego br. uprzejmie informuję:
  w 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie wpłynęło 9 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej,
  w 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie wpłynęło 13 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej,
  w 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie wpłynęło 13 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd nie prowadzi rejestru wniosków, gdyż poszczególne referaty do
  rejestrują wnioski które wg. właściwości zostały do nich skierowane.
  pozdrawiam
  Dorota Zwierzyńska

  --

  *Dorota Zwierzyńska*

  Urząd Miejski w Lubaczowie

  /Sekretarz/

  ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów


  tel. 16.632.80.10 wew. 34 | fax 16.632.15.77

  tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91


  d.zwierzynska@um.lubaczow.pl <mailto:d.zwierzynska@um.lubaczow.pl>

  poczta@um.lubaczow.pl <mailto:poczta@um.lubaczow.pl>

  www.um.lubaczow.pl <http://www.um.lubaczow.pl> www.bip.um.lubaczow.pl
  <http://www.bip.um.lubaczow.pl> www.facebook.com/miasto.lubaczow
  <http://facebook.com/miasto.lubaczow> https://plus.google.com/
  <https://plus.google.com/116932494312173865499>
  http://www.youtube.com/channel/UCj6K5Fh0K-07Vws8Tljjtog
  <http://www.youtube.com/channel/UCj6K5Fh0K-07Vws8Tljjtog>
  http://www.kalendarium.lubaczow.pl <http://www.kalendarium.lubaczow.pl>
  GG: 36966777 <gg:36966777>

  Tereny Inwestycyjne - Park Przemysłowy Lubaczów
  <http://www.inwestycje.lubaczow.pl>


  Chroń środowisko Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej
  wiadomości, zastanów się czy potrzebujesz wersji papierowej!

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
  o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
  i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
  Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie
  www.um.lubaczow.pl

  W dniu 2017-02-22 09:12, Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w
  Lubaczowie pisze:

  Załączniki