'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez LUBENIA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@lubenia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 21.02.2017 21:17

  odczytano w dniu 23.02.2017 11:15.

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBENIA

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej ( data wpływu
  do UG Lubenia - 23.02.2017 r.) Urząd Gminy Lubenia informuje, iż:

  1) w 2014 r. Urząd otrzymał 32 wnioski o informacje publiczną,

  2) w 2015 r. Urząd otrzymał 13 wniosków o informacje publiczną,

  3) w 2016 r. Urząd otrzymał 24 wnioski o informacje publiczną,

  4) ad. 4,5,6 - w załączeniu skan rejestru.

  Z poważaniem

  Bożena Wiśniowska

  UG Lubenia

  Załączniki