Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Krosno

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.krosno.pl> o 2017-02-21 21:17

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 07:49

 • odp. na wniosek w sprawie wniosków o informację publiczną 2014-2016 przez Krosno

  OK.1431.19.2017.F

  W odpowiedzi na Państwa wniosek (e-mail z dnia 21 lutego 2017 r.)informuję:

  1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2014 roku - 84

  2. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2015 roku - 127

  3. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2016 roku - 104

  W załączeniu przesyłam skany spisów spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) załączone spisy zostały zanonimizowane w przypadku złożenia wniosku przez osobę prywatną.

  Jolanta Machowska
  Inspektor
  Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
  Urząd Miasta Krosna

  sprawa-1796@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Załączniki

 • odp. na wniosek w sprawie wniosków o informację publiczną 2014-2016 przez Krosno

  OK.1431.19.2017.F

  W odpowiedzi na Państwa wniosek (e-mail z dnia 21 lutego 2017 r.)informuję:

  1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2014 roku - 84

  2. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2015 roku - 127

  3. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2016 roku - 104

  W załączeniu przesyłam skany spisów spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) załączone spisy zostały zanonimizowane w przypadku złożenia wniosku przez osobę prywatną.

  Jolanta Machowska
  Inspektor
  Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
  Urząd Miasta Krosna

  sprawa-1796@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Załączniki