'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez USTRZYKI DOLNE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@ustrzyki-dolne.pl> o 2017-02-21 21:18

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 09:06

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez USTRZYKI DOLNE

  Pan
  Szymon Osowski

  W odpowiedzi na Pański wniosek Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych informuje:

  Ad. 1.
  W 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynęło 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Ad. 2.
  W 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Ad. 3.
  W 2016 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Ad. 4, 5 i 6
  Przesyłam w załączeniu skan spisu spraw za lata 2014, 2015 i 2016.

  Z poważaniem
  Anna Legin-Tomczak

  Załączniki