Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Tarnobrzeg

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.tarnobrzeg.pl> o 2017-02-21 21:18

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 12:43

 • Informacja publiczna przez Tarnobrzeg

  Sz. P.

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Szymon Osowski

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
  informuję, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wyznaczam
  nowy termin udostępnienia informacji publicznej na dzień 22 kwietnia 2017 r.
  W chwili obecnej tutejszy urząd nie dysponuje sprawozdaniem za 2016 r. z
  udzielania informacji publicznej. Do końca marca b.r. poszczególne komórki
  urzędu zobowiązane są przedstawić sprawozdania cząstkowe do Wydziału
  Organizacyjnego i na tej podstawie opracowane zostanie roczne sprawozdanie
  zbiorcze. Niezwłocznie po wykonaniu opracowania zostanie Państwu przesłana
  wnioskowana informacja publiczna.

  Z poważaniem

  Bożena Bobula

  Inspektor

  Urząd Miasta Tarnobrzega

  Wydział Organizacyjny

  ul. Kościuszki 32

  39-400 Tarnobrzeg

  www.tarnobrzeg.pl <http://www.tarnobrzeg.pl/>

  b.bobula@um.tarnobrzeg.pl

  Tel. 15 822 65 70 wew. 576

  Fax 15 822 52 81

 • Informacja publiczna przez Tarnobrzeg

  Sz. P.

  Katarzyna Batko-Tołć

  Szymon Osowski

  Szanowni Państwo

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
  podania liczby i rejestru wniosków o informację publiczną które wpłynęły do
  Urzędu Miasta Tarnobrzega w latach 2014, 2015 2016, w załączeniu przesyłam
  wnioskowane rejestry w których znajduje się również informacja o ilości
  wniosków.

  Z poważaniem

  Bożena Bobula

  Inspektor

  Urząd Miasta Tarnobrzega

  Wydział Organizacyjny

  ul. Kościuszki 32

  39-400 Tarnobrzeg

  www.tarnobrzeg.pl <http://www.tarnobrzeg.pl/>

  b.bobula@um.tarnobrzeg.pl

  Tel. 15 822 65 70 wew. 576

  Fax 15 822 52 81

  Usunięto załączniki, urząd źle je zanonimizował i dane dawało się wyszukać przez google
 • Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: um@um.tarnobrzeg.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 21.02.2017 22:18

  usunięto w dniu 20.08.2019 11:01.

 • Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: um@um.tarnobrzeg.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 21.02.2017 22:18

  usunięto w dniu 16.07.2020 15:16.