Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SKALBMIERZ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez
  Stowarzyszenie reprezentujących przez Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu
  22.02.2017r. Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu udzielając odpowiedzi na
  zadane pytania, przekazuje następujące informacje:

  1. 43 wnioski pisemne o informację publiczną otrzymane w 2014r.
  2. 42 wnioski pisemne o informację publiczną otrzymane w 2015r.
  3. 35 wniosków pisemnych o informację publiczną otrzymane w 2016r.

  oraz w załączeniu przesyłam scan rejestr/ewidencję wniosków o informację
  publiczną od 2014r. do 2016r.

  Z poważaniem

  Irena Kula

  Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

  Ul.T.Kościuszki 1

  28-530 Skalbmierz

  41 3529 085

  sekretariat@skalbmierz.eu

  Załączniki