'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie in przez MOSKORZEW

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2017-02-22 08:02:15

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2017-02-21 21:26:51
  Odbiorca: ug.moskorzew@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2017-02-22 08:02:15

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2017-02-21 21:26:51
  Recipient: ug.moskorzew@interia.pl

  Załączniki

 • (bez tematu) przez MOSKORZEW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r. Urząd Gminy informuje:
  - liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w:
  a) 2014 r.-16
  b) 2015 r.- 15
  c) 2016 r.-24
  - Ponadto przesyłamy skan ewidencji wniosków zarejestrowanych w formie papierowej za lata 2014, 2015, 2016
  z up.Wójta
  Tadeusz Barczyński
  Sekretarz Gminy

  Załączniki