'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  IP.1431.8.2017.JSZ2

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Szymon Osowski

  Stosownie do treści wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. udzielam następującej informacji publicznej:

  W latach 2014-2016 do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła następująca ilość wniosków o informację publiczną:
  1.. w roku 2014 – 63
  2.. w roku 2015 – 58
  3.. w roku 2016 – 68
  W załączeniu przekazuję rejestry wniosków o informację publiczną za lata 2014-2016 (vide załącznik)

  Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

  Sandomierz, 22 lutego 2017 r.

  Załączniki

 • FW: odpowiedź przez SANDOMIERZ

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie publiczne z dnia 10 lutego
  2020 r.

  Z poważaniem,

  Monika Brzeska

  Kadry i obsługa Rady Gminy

  Urząd Gminy Smętowo Graniczne

  ul. Dworcowa 10

  83 -230 Smętowo Graniczne

  tel. 58 56 19 033 wew. 17

  fax 58 56 19 520

  Niniejszym wskazuje się, że wiadomość e-mail lub jej załączniki, skierowana
  do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Z uwagi na
  powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że
  administratorem tych danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Smętowie
  Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 58-561-90-33,
  e-mail: <mailto:wojt@smetowograniczne.pl> wojt@smetowograniczne.pl".

  ZASADA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
  wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
  uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, wszelkie
  użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
  jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
  Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę,
  usuń tę wiadomość i zniszcz wszystkie jej kopie.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym jest zobowiązany do
  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać więcej
  informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
  <http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html>
  http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html lub skontaktuj się z
  Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@smetowograniczne.pl>
  iod@smetowograniczne.pl "

  Załączniki

  • image001_a8etzl2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Skany_2017_08_18_12_23_32_410.pdf (nieskanowany) Skanuj