'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez RADOSZYCE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@radoszyce.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2017-02-21 21:26

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Informacja publiczna- Gmina Radoszyce przez RADOSZYCE

  Witam

  W nawiązaniu do Państwa wniosku przesłanego w dniu 21.02.2017 r. w
  trybie art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) informuję, iż:
  - w 2014 roku do urzędu wpłynęło 9 wniosków pisemnych o udzielenie
  informacji publicznej,
  - w 2015 roku do urzędu wpłynęło 14 wniosków pisemnych o udzielenie
  informacji publicznej,
  - w 2016 roku do urzędu wpłynęło 17 wniosków pisemnych o udzielenie
  informacji publicznej.
  Odnosząc się do pkt 4, 5 i 6 Państwa wniosku informuję, że do dnia
  31.12.2016 roku w urzędzie nie prowadzono ewidencji/spisu/rejestru
  wniosków o informację publiczną.

  Z poważaniem
  Anna Młodzińska
  Urząd Gminy Radoszyce
  ul. Żeromskiego 28
  26-230 Radoszyce
  tel. 41 373 50 84