'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez RUDA MALENIECKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Odbiorca: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 21.02.2017 21:26

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Fwd: Odpowiedz na wniosek o inf.publiczną przez RUDA MALENIECKA

  W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępniania informacji
  publicznej
  w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej informuję, iż:
  - w 2014 roku wpłynęły 22 wnioski,
  - w 2015 roku wpłynęło 56 wniosków,
  - w 2016 roku wpłynęło 37 wniosków.
  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  prowadzony jest
  w formie papierowej, w załączeniu przekazuję skan części rejestru.

  Anna Soboń
  mł. referent ds. kancelarii urzędu
  tel. 41 373 31 40
  Urząd Gminy Ruda Maleniecka

  Załączniki