'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udost. informacji publicznej przez ZAWIERCIE

  Witam Państwa, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r.

  Z poważaniem,

  Marta Szczygieł

  Inspektor Wydziału

  Organizacyjnego

  Urzędu Miejskiego w Zawierciu

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie na

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook'u

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> dołącz do nas

  Gmina Zawiercie

  ul. Leśna 2

  42-400 Zawiercie

  tel./fax +48 326721661

  e-mail: <mailto:w.dziabek@zawiercie.eu> m.szczygiel@zawiercie.eu

  www.zawiercie.eu <http://www.zawiercie.eu/>

  pasek

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

  Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

  dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

  dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

  oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

  are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

  please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any

  unauthorized copying, disclosure or distribute.

  Załączniki