Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez IRZĄDZE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@irzadze.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:27

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:39.

 • odpowiedź Irządze przez IRZĄDZE

  100PX-~1 Urząd Gminy Irządze

  Irządze nr 124
  tel.(034)3543009

  42-446 Irządze
  fax.(034)3543110

  NIP 577-16-83-301
  <mailto:urzad@irzadze.pl> urzad@irzadze.pl

  Regon 000991249
  <http://www.irzadze.pl> www.irzadze.pl

  Irządze dnia 01.03.2017r.

  Org.SKA.1431.1.2017


  Stowarzyszenie


  Sieć Obywatelska


  sprawa-1979@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  21 lutego 2017r. w przedmiocie wskazania liczby wniosków otrzymanych przez
  urząd o informację publiczną informuję , iż :

  ad. 1 - 20

  ad. 2 - 18

  ad. 3 - 19

  ad.5-6 odpowiednio skany spisu spraw dotyczące powyższych informacji.


  Krzysztof Kawałek


  Sekretarz Gminy

  Załączniki