'

Instytucja: ŁAZY

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ŁAZY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@lazy.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ŁAZY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@lazy.pl.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miejski w Łazach

 • Korespondencja dostarczona! przez ŁAZY

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: JOMTVPPZLW6
  Numer kancelaryjny: RKP.2017.02100
  Data rejestracji: 2017.02.22
  Osoba rejestrująca: Jolanta Farbicka
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miejski w Łazach

 • [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wniosków [Sprawa#WO.1431.9.2017] przez ŁAZY

  Dokumenty: WO.KW-0031/17
  Znak sprawy: WO.1431.9.2017
  Rej. koresp. wych.: RKW.2017.08224
  Wysłane przez: Iwona Hilger

  Wiadomość wysłano do: sprawa-1981@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

 • Your email (sprawa-1981@fedrowanie.siecobywatelska.pl) Was selected.. przez ŁAZY

  Your email (sprawa-1981@fedrowanie.siecobywatelska.pl) have Been Issued with the SUM of € 1,100,000.00, from the Weir Family Donation. To receive, reply with the following:- Name,Address,Age,Occupation and Mobile. Await your reply. Chris & Colin Weir.