'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez WĄBRZEŹNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@gminarynsk.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄBRZEŹNO

  WO.1431.2.2017**

  **

  **

  **

  *Pani*

  *KatarzynaBatko-Tołuć*

  *Pan *

  *Szymon Osowski*

  *Stowarzyszenie Sieć*

  *Obywatelska Watchdog Polska*

  W odpowiedzina wniosekz dnia 22 lutego 2017 r. o udostępnienie
  informacji publicznejinformuję, iż do Urzędu Gminy wpłynęła następująca
  liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej:

  1)2014 r. – 43,

  2)2015 r. – 34,

  3)2016 r. – 31.

  W załączeniu przekazuję ewidencję udostępnienia informacji publicznej na
  wniosek z lat 2014 -2016.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy

  Justyna Mytlewska

  Sekretarz Gminy Ryńsk

  Załączniki

 • Powiadomienie w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WĄBRZEŹNO

  *Pani*

  *KatarzynaBatko-Tołuć*

  *Pan *

  *Szymon Osowski*

  *Stowarzyszenie Sieć*

  *Obywatelska Watchdog Polska*

  W nawiązaniu do korespondencji z dnia 22 lutego 2017 r.przekazuję w
  załączeniu powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
  wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Kazimiera Świderska

  Urząd Gminy Ryńsk

  Załączniki