'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PASZOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASZOWICE

  KT.1431.2.2017

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku informujemy:

  Ad.1 W 2014 roku wpłynęło 20 wniosków, w tym mailem 19 a pocztą
  tradycyjną 1.
  Ad.2 W 2015 roku wpłynęło 31 wniosków, w tym mailem 26 a pocztą
  tradycyjną 5.
  Ad.3 W 2016 roku wpłynęły 24 wnioski , w tym mailem 19 a pocztą
  tradycyjną 5.
  W latach 2014- 2016 nie wpłynęły żadne wnioski do protokołu.
  Ad.4 Rejestr za rok 2014 w załączniku.
  Ad.5 Rejestr za rok 2015 w załączniku.
  Ad.6 Rejestr za rok 2016 w załączniku.

  Z poważaniem,
  Sekretarz Gminy Paszowice
  Bolesław Stochmal

  W dniu 2017-02-21 o 20:18, sprawa-84@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Sekretariat
  Urząd Gminy w Paszowicach
  Paszowice 137
  59-411 Paszowice
  tel. 76-870-17-92 wew. 200

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASZOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  KT.1431.2.2017

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku informujemy:

  Ad.1 W 2014 roku wpłynęło 20 wniosków, w tym mailem 19 a pocztą
  tradycyjną 1.
  Ad.2 W 2015 roku wpłynęło 31 wniosków, w tym mailem 26 a pocztą
  tradycyjną 5.
  Ad.3 W 2016 roku wpłynęły 24 wnioski , w tym mailem 19 a pocztą
  tradycyjną 5.
  W latach 2014- 2016 nie wpłynęły żadne wnioski do protokołu.
  Ad.4 Rejestr za rok 2014 w załączniku.
  Ad.5 Rejestr za rok 2015 w załączniku.
  Ad.6 Rejestr za rok 2016 w załączniku.

  Z poważaniem,
  Sekretarz Gminy Paszowice
  Bolesław Stochmal

  W dniu 2017-02-21 o 20:18, sprawa-84@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Sekretariat
  Urząd Gminy w Paszowicach
  Paszowice 137
  59-411 Paszowice
  tel. 76-870-17-92 wew. 200

  Załączniki