'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZEBRZYDOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sg@zebrzydowice.pl> o 21.02.2017 21:31

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o22.02.2017 07:42

 • dostęp do informacji przez ZEBRZYDOWICE

  WITAM!
  Z uwagi na potrzebę przetworzenia informacji-anonimizacji, oraz zbiorczego przetworzenia ( rejestr prowadzony jest w wersji rozproszonej) , odpowiedzi na @ nie są rejestrowane, a znajdują się w pliku korespondencji wychodzącej, proszę wykazać szczególny interes publiczny i złożyć odpowiedni wniosek.

  Z poważaniem,

  Piotr Fojcik
  Sekretarz Gminy
  tel. 32 47 55 110
  e-mail: piotr.fojcik@zebrzydowice.pl

  Urząd Gminy Zebrzydowice
  ul. Ks.A.Janusza 6
  43-410 Zebrzydowice
  tel. 32 47 55 100, fax. 32 469 32 66
  www: www.zebrzydowice.pl
  www BIP: www.bip.zebrzydowice.pl
  e-mail: ug@zebrzydowice.pl

 • dostęp do informacji przez None

  WITAM!
  Z uwagi na potrzebę przetworzenia informacji-anonimizacji, oraz zbiorczego przetworzenia ( rejestr prowadzony jest w wersji rozproszonej) , odpowiedzi na @ nie są rejestrowane, a znajdują się w pliku korespondencji wychodzącej, proszę wykazać szczególny interes publiczny i złożyć odpowiedni wniosek.

  Z poważaniem,

  Piotr Fojcik
  Sekretarz Gminy
  tel. 32 47 55 110
  e-mail: piotr.fojcik@zebrzydowice.pl

  Urząd Gminy Zebrzydowice
  ul. Ks.A.Janusza 6
  43-410 Zebrzydowice
  tel. 32 47 55 100, fax. 32 469 32 66
  www: www.zebrzydowice.pl
  www BIP: www.bip.zebrzydowice.pl
  e-mail: ug@zebrzydowice.pl