'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie przeczytania: Wniosek oudostępnienie przez Rybnik

  To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" otrzymanej przez rybnik@um.rybnik.pl w dniu 2017-02-21 o godzinie 21:32.

  Wiadomość została przeczytana w dniu 2017-02-22, o godzinie 07:27.

 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez Rybnik

  Potwierdzam odbiór wniosku

  Izabela Żmijewska
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Rybnika

  sprawa-2065@fedrowanie.siecobywatelska.pl, w dniu 2017-02-21, o godz. 21:32, napisał(a):

  ----- Wiadomość oryginalna -----
  Od: sprawa-2065@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: rybnik@um.rybnik.pl
  Data: 2017-02-21 21:32:56+01
  Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Rybnik

  Szanowni Państwo,

  W związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Urzędu Miasta Rybnika oraz prowadzonych rejestrów, w załączeniu przekazuję odpowiedź na przedmiotowy wniosek oraz skany wydziałowych rejestrów.

  Z uwagi na dużą objętość plików, skany rejestrów zostały podzielone i załączone w 2 częściach.
  Proszę o informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie tej wiadomości wraz z załącznikami.

  Z wyrazami szacunku,

  Marta Bańczyk
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Rybnika

  Załączniki