Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RACIBÓRZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <boi@um.raciborz.pl> o 2017-02-21 21:33

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 08:52

 • Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 96TV1VQ6BPA
  Numer kancelaryjny: RKP.2017.08387
  Data rejestracji: 2017.02.22
  Osoba rejestrująca: Agata Junka
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miasta Racibórz

 • Odpowiedź na temat wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014-2016 - BRM [Sprawa#BRM.1431.18.2017] przez RACIBÓRZ

  Dokumenty: BRM.KW-0033/17
  Znak sprawy: BRM.1431.18.2017
  Rej. koresp. wych.: RKW.2017.14479
  Wysłane przez: Anita Tyszkiewicz-Zimałka

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki