Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KRZANOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@krzanowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:33

  odczytano w dniu 2017-02-22 14:23.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZANOWICE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej podaję dane dot. liczby wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Krzanowicach:
  Rok 2014 - 0
  Rok 2015 - 15
  Rok 2016 - 34
  W załącznikach rejestr wniosków z poszczególnych lat.

  Z poważaniem
  Rita Serafin - Sekretarz Gminy Krzanowice

  --
  Rita Serafin

  Urząd Miejski w Krzanowicach
  ul. 15 Grudnia 5
  47-470 Krzanowice

  Załączniki