'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GILOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: uggilowice@gilowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:34

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:49.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GILOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <uggilowice@gilowice.pl> o 2017-02-21 21:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 10:19

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GILOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <uggilowice@gilowice.pl> o 2017-02-21 21:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 12:23

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GILOWICE

  Gilowice, dnia 28 lutego 2017 r.
  SG.1431.2.2017

  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  członkowie zarządu

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 21 lutego 2017 r. informuję w wymaganym zakresie:

  1) Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 r. - 41,
  2) Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 r. - 42,
  3) Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 r. - 20

  W załączeniu przesyłam również prowadzone rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej w okresie: 2014, 2015, 2016. Z poważaniem Sylwia Góra - Sekretarz Gminy

  Załączniki