'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWINNA

  *URZĄD GMINY ŚWINNA
  34-331 ŚWINNA
  ŚWINNA ul. Wspólna 13
  TEL/FAX 33 8638-532*

  *****Wójt GminyŚwinna przesyłaodpowiedź nawniosek o udostępnienie
  informacji publicznej dot. Wnioskówo informację publiczną w
  latach**2014, 2015, 2016 .***

  **

  **

  *1). W 2014 roku do Urzędu Gminywypłynęło28 wniosków*

  **

  *2). W 2015 roku doUrzęduGminywpłynęło25wniosków*

  **

  *3). W 2016 roku doUrzęduGminywpłynęło21 wniosków*

  **

  *4). Posiadamy wspólny rejestr pism przychodzących i trudno nam przesłać
  skan*

  **

  *lub plik z uwagi na to, że pisma przychodzące dotycząróżnych spraw, a *

  **

  ***nie tylko wniosków o udzielenie informacji publicznej.*