'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez UJSOŁY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugujsoly@ujsoly.com.pl> o 2017-02-21 21:36

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 09:25

 • informacja publiczna przez UJSOŁY

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej :
  - przesyła skany spisu spraw dla teczki 1431 Udostępnianie informacji publicznej – za lata 2014.2015.2016
  - informuję, że:
  - w roku 2014 – wpłynęło 18 wniosków o udzielenie informacji
  - w roku 2015 – 31 wniosków
  - w roku 2016 – 39 wniosków

  Z poważaniem
  Julia Grygny
  Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji

 • informacja publiczna Ujsoły przez UJSOŁY

  W poprzedniej wiadomości nie załączyły się pliki zatem ponawiam wysyłkę załączników

  Z poważaniem
  Julia Grygny
  Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji

  UG Ujsoły