'

Instytucja: ŁEBA

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ŁEBA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@leba.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁEBA

  <html>&#13; <head>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <div class="moz-cite-prefix">&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Or.1431.07.2017.AB</p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Dzie&#324; dobry,<br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Z&#13; informacji&#13; zdobytych i zarejestrowanych na stanowisku sekretariat&#13; Burmistrza&#13; Miasta &#321;eba, dotycz&#261;cych udost&#281;pnienia informacji publicznych&#13; informuj&#281;, &#380;e w 2014 roku wp&#322;yn&#261;&#322; jeden wniosek, w 2015 roku&#13; wp&#322;yn&#281;&#322;o 16 wniosk&#243;w, natomiast w 2016 roku 17 wniosk&#243;w. W&#13; za&#322;&#261;czniku przesy&#322;am skan rejestru wniosk&#243;w o informacj&#281;&#13; publiczn&#261; za w/w lata. <br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Pozdrawiam,<br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Aneta B&#322;a&#380;ejewski<br>&#13; </p>&#13; sekretariat Burmistrza Miasta &#321;eba<br>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br>&#13; </p>&#13; <title></title>&#13; <meta name="generator" content="LibreOffice 5.2.2.2 (Windows)">&#13; <style type="text/css">
  @page { margin: 2cm }
  p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
  </style><br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; W dniu 2017-02-21 o&#160;21:38,&#13; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-2149@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-2149@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a> pisze:<br>&#13; </div>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; </body>&#13;</html>

  Załączniki