'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@pruszcz-gdanski.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:38

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:08.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Witam,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję co następuje:
  W latach 2014 - 2016 do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański wpłynęło ogólnie 88 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym:
  W roku 2014 -24 wnioski,
  W roku 2015 - 28 wniosków,
  W roku 2016 - 36 wniosków.
  Uprzejmie informuję, że rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej są prowadzone na stanowiskach merytorycznych według kompetencji w zakresie realizowanych zadań. Dla potrzeb udzielenia przedmiotowej odpowiedzi sporządzono jeden rejestr wniosków z podziałem na poszczególne interesujące Państwa lata, zawierający wszystkie wnioski które wpłynęły do Urzędu Miasta w rozważanym okresie, który został załączony do niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem
  Halina Baranowska
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miasta Pruszcz Gdański
  Tel. 58 775 99 38

  Załączniki