Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CEWICE

  Witam,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lutego 2017 r.
  uprzejmie informuję, że:

  1. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej, które wpłynęły
  do Urzędu Gminy w Cewicach:

  1) Rok 2014 - 64 wnioski, z tego wpłynęło w następujący sposób: mailem
  - 37, pocztą tradycyjną - 26, epuap - 1,

  2) Rok 2015 - 56 wniosków, z tego wpłynęło w następujący sposób: mailem
  - 38, pocztą tradycyjną - 16, epuap - 2,

  3) Rok 2016 - 46 wniosków, z tego wpłynęło w następujący sposób: mailem
  - 40, pocztą tradycyjną - 6.

  2. W załączeniu przesyłam rejestry wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej lata: 2014, 2015, 2016 (załączniki 3).

  Z poważaniem
  Marzena Krakowiak

  <http://www.cewice.pl/> Cewice

  84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, woj. Pomorskie
  tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, 59 861 34 66
  fax +48 59 861 34 62
  e-mail: <mailto:sekretariat@cewice.pl> sekretariat@cewice.pl,
  <http://www.cewice.pl/> www.cewice.pl, <mailto:sekretarz@cewice.pl>
  sekretarz@cewice.pl

  Załączniki