'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ŻUKOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres burmistrz@zukowo.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek udostępnienia informacji publicznej przez ŻUKOWO

  Witam,

  w załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie Państwa wniosku z dnia
  21.02.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017r.).

  --
  Pozdrawiam serdecznie,
  Patrycja Brylowska
  Referat Organizacyjny
  Młodszy Referent
  Urząd Gminy w Żukowie
  ul. Gdańska 52
  tel.: (58) 685 83 27 / (58) 685 83 35
  fax.: (58) 685 83 30
  <http://www.zukowo.pl>

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek udostępnienia informacji publicznej przez ŻUKOWO

  Witam,

  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
  21.02.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017r.) oraz skany
  rejestrów udostępnienia informacji publicznej za lata 2014-2016.

  --
  Pozdrawiam serdecznie,
  Patrycja Brylowska
  Referat Organizacyjny
  Młodszy Referent
  Urząd Gminy w Żukowie
  ul. Gdańska 52
  tel.: (58) 685 83 27 / (58) 685 83 35
  fax.: (58) 685 83 30
  <http://www.zukowo.pl>

  Załączniki