'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŁĘCZYCE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@leczyce.pl> o 2017-02-21 21:41

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 07:56

 • Odpowiedź na informację publiczną przez ŁĘCZYCE

  RSO.1431.20.2017.BM

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej z dnia
  21.02.2017 r. informuję, iż
  1. Liczba wniosków w 2014 r.wynosiła 47
  2. Liczba wniosków w 2015 r.wynosiła 77
  3. Liczba wniosków w 2016 r.wynosiła 73

  Odnośnie punktów 4,5,6 stanowią załączone rejestry wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej

  Pozdrawiam
  Barbara Maszota
  UG Łęczyce

  Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji publicznej
  Barbara Maszota
  ds. kancelaryjnych i e-obiegu
  tel. 58 674 46 20

  Urząd Gminy Łęczyce
  ul.Długa 49
  84-218 Łęczyce

  Załączniki