Instytucja: USTKA

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez USTKA

  Dzień dobry,
  przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lutego 2017
  roku:

  Ad.: 1,2 3:
  - liczba wniosków pisemnych o udostępnienie informacji publicznej, które
  urząd otrzymał w latach, według spisów prowadzonych na stanowisku
  organizacyjnym:
  2014 - 24,
  2015 - 37,
  2016 - 42.

  Ad. 4, 5, 6:
  Spis w formie elektronicznej jest prowadzony od 2015 roku; przesyłam zatem
  poniższe pliki
  w formie:
  - załącznik nr 1 - skan - spis – dostęp do informacji publicznej za 2014
  rok,
  - załącznik nr 2 - spis w formie elektronicznej – za 2015 rok,
  - załącznik nr 3 – spis w formie elektronicznej – za 2016 rok.

  Spisy w kolumnie nadawca zostały poddane anonimizacji pod względem
  prywatności osób.

  Beata Pietrzyk
  Kierownik Referatu Organizacyjnego
  i Spraw Obywatelskich
  Urząd Gminy Ustka
  59 8152 421

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki